Veli Eğitimleri - Atafen Eğitim Kurumları

Veli Eğitimleri

Ergenlik Dönemi ve Ergenlerin Gereksinimleri Nelerdir?

Ergenlik dönemi, bireyin çocukluk çağının tamamlanması yetişkinlik döneminin başlaması arasındaki bir geçiş dönemidir. Hem biyolojik hem psikolojik olarak birey büyük değişimler yaşar, bu süreçte ergenin çevresindeki kimseler, başta aile fertleri ergeni anlamak, onunla sağlıklı iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Bu süreci, en sağlıklı şekilde atlatmak ergeni anlamakla mümkündür. Velilerimizle ergenlerimizi tanımaya ve tanımlamaya davet ediyoruz.

Tek Öğretmenden Çok Öğretmene Geçiş Dönemi

Eğitim sistemi gereği öğrenciler 4.sınıfın sonunda ilkokulu tamamlayarak ortaokula geçiyor, bu süreçte branş derslerine farklı öğretmenler girse dahi sınıf öğretmenliği sistemi içerisinde eğitimlerine devam ediliyor. Ortaokula öğrencimiz geldiğinde hem en küçük yaş grubu olmanın hem de sınıf öğretmeninden ayrılmanın problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu süreci doğru anlamak ve doğru anlatmak gerekiyor. Hem öğrencilerimizin hem velilerimizin geçiş döneminde muhtemel yaşayacakları sıkıntıların önlemlerini öncesinde almayı hedefliyoruz.

Ebeveyn Tutumları ve Psikososyal ve Psikoseksüel Gelişim

Birey aile içerisinde edindiği birçok kazanımı hayatının ilerleyen dönemlerinde farklı nesne ve benzer ilişki kalıplarıyla devam ettirmektedir. Bireyin hem kendi cinsiyetine özgü tutum ve davranışları hem de sosyal çevrede varlıklarını oluşturma da aile içerisinde etkileşim ve ailelerin çocuklarına karşı tutumu büyük önem taşımaktadır. Bu noktada öğrencilerimizin aileleriyle birlikte çocuklarımıza karşı tutumlarını ve çocuklarımızın gelişimlerini gözlemliyoruz.

Bağlanma ve Bağımlılıklarımız

Günümüzde birçok bağımlılık insanları çok küçük yaşta etkilemektedir. Ancak biliyoruz ki her bağımlılığın bir sebebi vardır. Bireyin ihtiyaçlarını doğru gözlemleyebilir ve en uygun şekilde karşılayabilirsek kişinin bağımlılığını oluşmadan engelleyebilir ve kendisini tanıyan ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayan sağlıklı bireyler yetiştirebiliriz. Bağlanma tarzlarımızı ve bağımlılıklarımızı velilerimiz ve öğrencilerimiz ile değerlendiriyoruz.

Kaygı Kavramı ve Sınav Kaygısı Nedir ?

Hayatımızın her aşamasında bizlerde kaygı yaratacak etmenler vardır. Eğitim sistemimiz içerisinde öğrencilerimizin kaygıyı en yoğun yaşadıkları dönem lise eğitimine geçiş döneminde girdikleri sınava hazırlık dönemindedir. Bu süreçte; öğretmenlere ve velilere büyük görevler düşmektedir. Kaygının nedenlerini bilmek kaygıyı ortadan kaldırmaktır, nelerin öğrencilerimiz üzerinde kaygı yarattığını araştırıyoruz.

>Veli Eğitimleri