Rehberlik Anlayışımız - Atafen Eğitim Kurumları

Rehberlik Anlayışımız

Okulumuzda öğrencilerimize yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.

Rehberlik servisi tarafından yürütülen çalışmalarda yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak, öğrencinin eğitim ortamından yeterince yararlanabilmesi, kendini tanıması, geliştirmesi, karar verme, problem çözme becerilerini kazanabilmesi; zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğrencimizin sınıf içinde ve dışındaki, sosyal ve aile hayatındaki duygu düşünce ve davranışlarını bir bütün halinde değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizi değerlendirirken gözlemlerin desteklemesi ve teyit edilmesi amacıyla, dünya literatüründe geçerli ve güvenilir olan materyal ve envanterler kullanılmaktadır.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü sadece öğrencilerle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilere yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir