Ortaokul - Atafen Eğitim Kurumları

Ortaokul

Rehberlik servisimizde, Öğrencilerimizin ; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

5.sınıf öğrencilerinin ortaokula uyum sürecini hızlandırmak amacıyla ortaokul rehberlik servisinde sadece 5. Sınıflardan sorumlu olan ayrı bir rehberlik öğretmenimiz vardır.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
Öğrencilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde yapılan yapılandırılmış görüşmelerdir. Öğrencilerimiz ile yapılan bireysel görüşmelerimizde, öğrencimizin yaşantısı takip edilerek kendi yaş düzeyine uygun gelişim görevlerini yerine getirirken yeni hedefler oluştururlar.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerilerini kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik uygulamalardır.

 

Önleyici ve Bilgilendirici Seminerler

Öğrencilerimiz her dönem rehberlik servisi tarafından belirlenen konular doğrultusunda yaş gruplarına göre düzenlenen seminerlere katılırlar (sınav kaygısı,etkili iletişim, verimli çalışma yöntemleri)

>Ortaokul