İlkokul - Atafen Eğitim Kurumları

İlkokul

İlkokul rehberlik servisinde Öğrencilerimizin ; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
Öğrencilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde yapılan yapılandırılmış görüşmelerdir. Öğrencilerimiz ile yapılan bireysel görüşmelerimizde, öğrencimizin yaşantısı takip edilerek kendi yaş düzeyine uygun gelişim görevlerini yerine getirirken yeni hedefler oluştururlar.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerilerini kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik uygulamalardır.

 

Önleyici ve Bilgilendirici Seminerler

Öğrencilerimiz her dönem rehberlik servisi tarafından belirlenen konular doğrultusunda yaş gruplarına göre düzenlenen seminerlere katılırlar. (internetin

doğru kullanımı, çocuk hakları,şiddeti önleme, verimli ders çalışma ve başarılı olma,sınav kaygası vb. )

>İlkokul