Anasınıfı

Anasınıflarımızda öğrencilerimizin psiko-sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirme, sosyalleşme, çatışma çözme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Anasınıflarımızda kullanılan çeşitli envanterler (Denver gelişimsel tarama testi, frostig görsel algı testi, metropolitan okul olgunluğu testi ) yoluyla yapılan değerlendirmeler sene içinde velilerimizle paylaşılır.

Ayhan ALTINOK - Full Stack Developer