Anadolu Lisesi - Atafen Eğitim Kurumları

Anadolu Lisesi

Rehberlik servisimizde, Öğrencilerimizin ; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir

Kariyer Gelişimi Planlama Çalışmaları
Öğrencilerin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalardır.

  • Kendini Değerlendirme Envanteri
  • Meslek Tanıtım Günleri ve üniversite gezileri
  • Üniversite ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları vb.

Üniversite Hazırlık Çalışmaları
Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

  • Sınav Sisteminin Tanıtımı,
  • Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,
  • Motivasyon Toplantıları,
  • Üniversiteye Hazırlık Toplantıları (veli- öğrenci katılımı ile Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı,),
  • Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,
  • Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması,
  • Üniversite-Bölüm ve Tercihlerin Oluşturulması vb.