Eğitim - Öğretim ve Öğrenci Kabulü - Atafen Eğitim Kurumları

Eğitim – Öğretim ve Öğrenci Kabulü

EĞİTİM – ÖĞRETİM

       Öğrenci merkezli, başarı odaklı, üretken, yenilikçi; bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında ulusal ve Uluslararası düzeyde yetkin bireyler yetiştirmek ana amacımızdır. Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek üzere;

*Hafta İçi Alan Hedefli zenginleştirilmiş ve Farklılaştırılmış Ders Programı,

* Öğrenciye Yönelik Bireysel Çalışma Saati,

* Okul Sonrası Bireysel Destek,

* Bireysel Akademik Danışman Takibi yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçleri başlatılmadan meslek seçiminin önemi konusunda bireysel envanter uygulanır, bireysel ve gurup danışmanlığı yapılır.9.sınıftan başlayarak her sınıf düzeyinde artan sayıda deneme sınavları yapılır. Bu sayede bireysel başarının artırılabilmesi için sınav analizleri yapılır, iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

Yaprak testlerle konuların pekiştirilmesi, tarama testleri ile ünite kazanımları ölçülür.

Öğrencilerimizin hedefledikleri meslek dalları ve popüler mesleklerin dışında kalan, gelişmeye açık meslek gurupları ile ilgili bilgilendirme yapılır. Alanlarında ön plana çıkmış mezunlarımız, velilerimiz ve ilgili akademisyenler tarafından bu tanıtımlar gerçekleştirilir.

Üniversite ve bölümler hakkında bilgi sahibi olmaları adına; üniversite gezileri, yıl sonu şenliklerimizde Vakıf ve Devlet Üniversitelerinin tanıtımı ile ilgili standlar açılır.

Öğrencilerimizin davranışsal ve düşünsel yönden sınava hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimimiz aracılığı ile süreç içinde verimli ders çalışma, zamanı doğru kullanma, mesleki hedef belirleme, sınav kaygısı vb. konularda bireysel, gurup çalışmaları, seminer ve diğer çalışmalarla desteklenir.

 

ÖĞRENCİ KABULÜ

          Okulumuza öğrenci kabulü; LGS yerleşme puanları dikkate alınarak; her yıl kurumumuz tarafından belirlenen taban puanına göre yapılır. Kabulü yapılan öğrenciler arasından LGS puanı yüksek olan öğrencilerden bir tane “ Proje Sınıfı “ oluşturulur. Oluşturulan bu sınıfa her yarıyıl sonunda ağırlıklı dönem puanları dikkate alınarak öğrenci değişimi yapılır. Bu uygulama sekiz dönem boyunca devam ettirilir. Yapılan bu uygulama ile öğrencilerimiz arasındaki bu rekabeti artırırken, akademik performanslarında da iyileşme, artış sağlanır.