Okul Müdürü - Atafen Eğitim Kurumları

Okul Müdürü

Sayın Velilerimiz,

İlkokul, çocuğun yetişkin yaşamında üstleneceği görevler için hazırlanmasında, temel oluşturan bir eğitim basamağıdır. İlkokulda kazandırılan bilgi ve beceriler, bir yandan bireyin yaşama atıldığı zaman kendisi ve toplumu için daha üretken ve verimli olmasını sağlarken, diğer yandan, ileri eğitim basamaklarındaki öğrenmelerinin temelini oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, bu basamakta kazanılan bilgi ve beceriler, öğrencilerin, daha sonraki öğrenim yaşantılarındaki başarılarını büyük ölçüde etkilemektedir.

İlkokulda, çocuklara toplum içinde diğer üyelerle uyum içinde yaşamaları ve yaşamlarını daha iyi bir biçimde sürdürebilmeleri için gerekli olan temel bilgi, beceri ve tutumlarla birlikte, kültürel normlar da kazandırılır. Bu bakımdan eğitimin ilkokul basamağında, bireylerin temel öğrenme gereksinimlerinin karşılanmasına özen gösterilir. Bu gereksinimler, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan, okuma-yazma, sözlü anlatım ve sayısal becerilerden oluşur. Bu süreçte ayrıca öğrencilere, yeteneklerini sonuna kadar geliştirme, öz güvenlerini güçlendirme, onurlu bir biçimde yaşama ve çalışma, kalkınmaya her anlamda katılma, yaşam kalitesini yükseltme, doğru kararlar alma ve öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi, temel tutumlar da kazandırılır.

Bu kazanımlar sayesinde öğrenciler, temel yaşam becerilerini, demokrasiyi, insan haklarını, barış içinde yaşamanın önemini öğrenir, toplumsal süreçlere katılım ve işbirliği becerilerini geliştirirler. Özel Atafen İlkokulu olarak, yukarıda belirtilen kazanımların yanı sıra, ilkokul sürecinde öğrencilerimize, demokrasinin ilke ve kurallarının gerektirdiği davranışları kazandırmak, onların hızla artan bilim ve teknoloji gereksinimlerini karşılamak, toplumsal konulara duyarlılıklarını arttırmak ve Atatürk Devrimlerini yaşayıp yaşatmalarını sağlamak için çaba harcamaktayız.

Özel Atafen İlkokulu’nda öğrenciler, ilkokul programında belirlenmiş amaçlar doğrultusunda eğitilirken, kendi ilgi ve yetenekleri oranında, yapıcı, yaratıcı olmaları da önemsenir. Ayrıca öğrenciler üretken olma, bilimsel düşünme ve toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutma gibi niteliklere sahip, sorumluluklarının bilincinde, milli duyguları gelişmiş bireyler olarak ta yetiştirilirler. Yaptıklarımıza güveniyor, yapacaklarımıza inanıyoruz. İlkokulda en doğru tercih ATAFEN diyor, sizleri eğitimin zirvesinde, yani ATAFEN’ DE buluşmaya davet ediyoruz.

ERHAN ÜRÜ
OKUL MÜDÜRÜ

>Okul Müdürü