Ana Sınıfında Yaşam - Atafen Eğitim Kurumları

Ana Sınıfında Yaşam

Ana Sınıfı erken çocukluk dönemi çocuğun gelecekteki davranışlarını yönlendiren biçimlendiren, çocuklarımızı hayata hazırlamakta oldukça önemli, sihirli yıllardır. Bu dönem,zihnin bilgileri almaya, çocuğun öğrenmeye en açık olduğu zamanlar olarak tanımlanabilir.

Atafen Ana Sınıfları olarak , hedefimiz ; bilgiyi beceriye, beceriyi alışkanlığa dönüştürmek ve kalıcı öğrenmeyi sağlayarak çocuklarımızı ilkokul sürecine hazırlamaktır. Atafen Ana Sınıflarında çocuklara doğrudan bilgi aktarmak yerine onları düşünmeye, araştırmaya, merak etmeye teşvik edebilecek, en önemlisi öğrendiklerini hayatta uygulayabilecek bir eğitim programı sunulmaktadır . Çocuklarımızın öğrenme düzeylerine göre, özel olarak seçilerek hazırlanan görsel, işitsel ve duyusal uyaranlar ile, merak ve öğrenme isteklerini destekler, öğrendikleri her şeyi, bir sonraki öğrenme süreci için bir alt basamak olarak kullanırız. Çocuklarımız ikinci bir dil öğrenirken müzik ,bilişim teknolojileri , görsel sanatlar, drama, beden eğitimi, satranç branş dersleri ile alanında uzman eğitimciler ile desteklenirler

Çok küçük yaşlarda dil eğitimine başlamanın getirilerinin bilincinde olan okulumuzda İngilizce eğitimi anasınıfından itibaren yoğunlaştırılmış bir programla başlar. Öğrencilerimiz İngilizce Öğretmenleri önderliğinde interaktif oyunlarla, eğlenceli kitaplarla, aylık temalar kapsamında proje geliştirerek ve sosyal yaşama dil etkinlikleri de katarak İngilizce öğrenirler.

Bizleri daha yakından tanımak amacıyla okulumuzu ziyaret ettiğinizde , sizlerle daha detaylı paylaşımda bulunmaktan , sizi ve çocuğunuzu da bu mutlu ailenin bir parçası olarak görmekten onur duyacağız.

 

>Ana Sınıfında Yaşam